Vymezování relevantního trhu a aplikace SSNIP testu v odvětví železniční dopravy

Pod tímto názvem obhájil v roce 2012 na katedře ekonomie Ekonomicko-správní fakulty MU svoji diplomovou práci Václav Rederer a získal za ni „Cenu děkana za vynikající diplomovou práci“. Vymezení relevantního trhu představuje východisko téměř každé soutěžní analýzy. Význam jeho vymezování… »»»