Železniční doprava a regionální rozvoj v České republice – minulost či skutečnost?

Článek byl publikován v časopise Národohospodářský obzor 4/2005 Cílem tohoto příspěvku je přiblížit dílčí segment fungování železnic v prostoru, který lze označit za regionální, zamyslet se nad vlivem železniční dopravy na rozvoj regionů, a to v souvislosti s dalšími evolučními procesy, které… »»»