Makroekonomické aspekty hodnocení dopravních projektů z hlediska uživatele

Příspěvek přednesený na konferenci „Dopravní systémy a hodnota uživatele“ 22. října 2009 na Dopravní fakultě Jana Pernera Univerzity Pardubice a publikovaný ve sborníku. Každý dopravní projekt plní mnoho cílů, které jsou motivovány vyššími cíli zadavatele. Všechny projekty však mají společné to,… »»»