Železniční doprava – institucionální postavení, hospodářská politika a ekonomická teorie

Monografii završující tříletý projekt vydala v roce 2007 Masarykova univerzita v Brně. Výtisk knihy si můžete zakoupit v síti knihkupectví Aleš Čeněk nebo na dobírku objednat v internetovém knihkupectví. Při psaní tohoto textu bylo naším cílem přispět k pochopení podstaty… »»»

Ekonomické dějiny železniční sítě České republiky – mýty, omyly a iluze v hospodářské politice a path dependence železných drah

Dílčí studie projektu GA ČR vydaná na Masarykově univerzitě v roce 2006 Ve srovnání se zbytkem Evropy prošel vznik železniční sítě na území dnešní České republiky velmi rozmanitým vývojem, přičemž tato rozmanitost měla zcela zásadní vliv na efektivnost provozu v… »»»

Nákladní železniční doprava: význam pro národní hospodářství

Příspěvek publikovaný ve sborníku Dopravní fakulty Jana Pernera Univerzity Pardubice. V tomto příspěvku si zhodnotíme vývoj nákladní železniční dopravy v 90. letech 20. století a na začátku 21. století. Železniční doprava je považována za klíčový druh dopravy pro fungování národního… »»»

Problémy železniční dopravy v historické perspektivě

Článek byl publikován v časopise Národohospodářský obzor 4/2005 Cílem tohoto článku je ukázat a srovnat problémy železniční dopravy v minulosti a dnes. Pomocí historické metody ukážu podstatu historické iluze a nebezpečí s ní spojeného při formulaci strategie soudobých reforem železnic…. »»»

Historické souvislosti rozvoje průmyslu a železnic v českých zemích

Článek byl přijat k prezentaci na konferenci „Regionálna geografia, regionálny rozvoj a Európska únia – 2004“ na Přírodovědecké fakultě UK v Bratislavě, Slovensko a publikován v Acta Facultatis Rerum Naturalium Universitatis Comenianae, Geographica. A phenomenon of railway transport is from… »»»