Úhrada „prokazatelné“ ztráty v železniční dopravě a její dopady na ekonomické jednání dopravce

Příspěvek přednesený na konferenci Rozvoj systémů osobní dopravy z hlediska respektování požadavků uživatele na Dopravní fakultě Jana Pernera Univerzity Pardubice a publikovaný ve sborníku. Nejprve se seznámíme s výší prostředků určených na provoz osobní železniční dopravy a provedeme komparativní analýzu… »»»

Možnosti a meze konkurence na české železnici

Článek publikovaný ve sborníku konference „Nové trendy v rozvoji systémů osobní dopravy na principech udržitelné mobility – 2006„, Univerzita Pardubice Cílem příspěvku je posouzení možností a mezí konkurence na české železnici. Článek je založen na důsledné aplikaci mikroekonomické teorie konkurence… »»»

Analýza financování železnic v České a Slovenské republice

Příspěvek přednesený na konferenci EURNEX – Žel 2006 „Towards more competitve European railway system“ na Žilinské univerzitě a publikovaný ve sborníku. Železniční doprava je nedílnou součástí hospodářství. Je spojovacím článek mezi jednotlivými účastníky hospodářského procesu, bez kterého by nemohl chod… »»»

Jak si stojí České dráhy v evropské konkurenci

Článek publikovaný ve sborníku konference „Nové trendy v rozvoji systémů osobní dopravy na principech udržitelné mobility – 2006″, Univerzita Pardubice Cílem příspěvku je analýza srovnatelných ukazatelů týkajících se železniční dopravy v EU. Na úvod se seznámíme se základními informacemi o… »»»

Analýza dotací do železniční dopravy v ČR

Článek publikovaný v časopise Národohospodářský obzor 4/2005. V příspěvku se snažíme kvantifikovat veškeré náklady spojené s provozováním osobní železniční dopravy v ČR. Pojmem náklady máme na mysli vyčíslení veškerých spotřebovaných zdrojů, které sebou provozování osobní železniční dopravy přináší. Analýza se… »»»

Finanční analýza celkových nákladů osobní železniční dopravy v ČR

Článek publikovaný ve sborníku konference „Nové trendy v rozvoji systémů osobní dopravy na principech udržitelné mobility – 2005″ na Univerzitě Pardubice V příspěvku se snažíme kvantifikovat veškeré náklady spojené s provozováním osobní železniční dopravy v ČR. Pojmem náklady máme na… »»»