Analýza dotací do železniční dopravy v ČR

Článek publikovaný v časopise Národohospodářský obzor 4/2005. V příspěvku se snažíme kvantifikovat veškeré náklady spojené s provozováním osobní železniční dopravy v ČR. Pojmem náklady máme na mysli vyčíslení veškerých spotřebovaných zdrojů, které sebou provozování osobní železniční dopravy přináší. Analýza se… »»»