Integrace versus separace v železniční dopravě – cui bono?

Příspěvek přednesený na konferenci Rozvoj systémů osobní dopravy z hlediska respektování požadavků uživatele na Dopravní fakultě Jana Pernera Univerzity Pardubice a publikovaný ve sborníku. Současná reforma železniční dopravy je založena na vertikální separaci, tzn. formálním i faktickém oddělení železničního provozu… »»»

Analýza a odhad budoucího vývoje železniční dopravy v České republice

Článek publikovaný v časopise Národohospodářský obzor číslo 4/2006. Jiří Polanský, Tomáš Pospíšil Summary In the presented paper, we try to analyze actual economic position of the railways in the Czech Republic and predict its development in next 5 years. We… »»»

Možnosti a meze konkurence na české železnici

Článek publikovaný ve sborníku konference „Nové trendy v rozvoji systémů osobní dopravy na principech udržitelné mobility – 2006„, Univerzita Pardubice Cílem příspěvku je posouzení možností a mezí konkurence na české železnici. Článek je založen na důsledné aplikaci mikroekonomické teorie konkurence… »»»

Doprava ve venkovském prostoru

Článek přijatý k prezentaci na XXI. sjezdu České geografické společnosti - „Česká geografie v evropském prostoru“ 30. 8. – 2. 9. 2006, České Budějovice Tento příspěvěk informuje o nejdůležitějších výsledcích podrobných analýz dopravní dostupnosti a dopravní obslužnosti hromadnou osobní dopravou v šesti… »»»

Analýza financování železnic v České a Slovenské republice

Příspěvek přednesený na konferenci EURNEX – Žel 2006 „Towards more competitve European railway system“ na Žilinské univerzitě a publikovaný ve sborníku. Železniční doprava je nedílnou součástí hospodářství. Je spojovacím článek mezi jednotlivými účastníky hospodářského procesu, bez kterého by nemohl chod… »»»

Ekonomické dějiny železniční sítě České republiky – mýty, omyly a iluze v hospodářské politice a path dependence železných drah

Dílčí studie projektu GA ČR vydaná na Masarykově univerzitě v roce 2006 Ve srovnání se zbytkem Evropy prošel vznik železniční sítě na území dnešní České republiky velmi rozmanitým vývojem, přičemž tato rozmanitost měla zcela zásadní vliv na efektivnost provozu v… »»»

Nákladní železniční doprava: význam pro národní hospodářství

Příspěvek publikovaný ve sborníku Dopravní fakulty Jana Pernera Univerzity Pardubice. V tomto příspěvku si zhodnotíme vývoj nákladní železniční dopravy v 90. letech 20. století a na začátku 21. století. Železniční doprava je považována za klíčový druh dopravy pro fungování národního… »»»

Železniční doprava a regionální rozvoj v České republice – minulost či skutečnost?

Článek byl publikován v časopise Národohospodářský obzor 4/2005 Cílem tohoto příspěvku je přiblížit dílčí segment fungování železnic v prostoru, který lze označit za regionální, zamyslet se nad vlivem železniční dopravy na rozvoj regionů, a to v souvislosti s dalšími evolučními procesy, které… »»»