Ekonomické aspekty železniční dopravy

Dílčí studie projektu GA ČR vydaná na Masarykově univerzitě v roce 2006. Předložená studie představuje výsledek aplikace ekonomické analýzy na problematiku železnic. Naším cílem bylo přispět k pochopení historického vývoje, utváření institucí a výsledků hospodaření na železnici. Při jejím psaní… »»»

Finanční analýza celkových nákladů osobní železniční dopravy v ČR

Článek publikovaný ve sborníku konference „Nové trendy v rozvoji systémů osobní dopravy na principech udržitelné mobility – 2005″ na Univerzitě Pardubice V příspěvku se snažíme kvantifikovat veškeré náklady spojené s provozováním osobní železniční dopravy v ČR. Pojmem náklady máme na… »»»