I. Seminář Telč 2005

Vzhledem k tomu, že na podzim roku 2005 dospěl náš grantový projekt do své poloviny, uspořádali jsme v Univerzitním centrum Telč (UCT) dne 11. listopadu 2005 pod záštitou prorektora Masarykovy univerzity prof. Antonína Slaného odborný seminář. Cílem semináře bylo prezentovat… »»»