Počátky průmyslu a železnice na Moravě a ve Slezsku – historické aspekty vývoje

Článek publikovaný v časopise Národohospodářský obzor 4/2006 Úvod Morava a Slezsko, jak je známe v současných hranicích, byly do roku 1918, podobně jako řada dalších „provincií“ nedílnou součástí Rakouska–Uherska. Přestože koncem první poloviny 19. století představovaly pouze asi 5 %… »»»

Problémy železniční dopravy v historické perspektivě

Článek byl publikován v časopise Národohospodářský obzor 4/2005 Cílem tohoto článku je ukázat a srovnat problémy železniční dopravy v minulosti a dnes. Pomocí historické metody ukážu podstatu historické iluze a nebezpečí s ní spojeného při formulaci strategie soudobých reforem železnic…. »»»

Historické souvislosti rozvoje průmyslu a železnic v českých zemích

Článek byl přijat k prezentaci na konferenci „Regionálna geografia, regionálny rozvoj a Európska únia – 2004“ na Přírodovědecké fakultě UK v Bratislavě, Slovensko a publikován v Acta Facultatis Rerum Naturalium Universitatis Comenianae, Geographica. A phenomenon of railway transport is from… »»»