Analýza a odhad budoucího vývoje železniční dopravy v České republice

Článek publikovaný v časopise Národohospodářský obzor číslo 4/2006. Jiří Polanský, Tomáš Pospíšil Summary In the presented paper, we try to analyze actual economic position of the railways in the Czech Republic and predict its development in next 5 years. We… »»»

Počátky průmyslu a železnice na Moravě a ve Slezsku – historické aspekty vývoje

Článek publikovaný v časopise Národohospodářský obzor 4/2006 Úvod Morava a Slezsko, jak je známe v současných hranicích, byly do roku 1918, podobně jako řada dalších „provincií“ nedílnou součástí Rakouska–Uherska. Přestože koncem první poloviny 19. století představovaly pouze asi 5 %… »»»

Možnosti a meze konkurence na české železnici

Článek publikovaný ve sborníku konference „Nové trendy v rozvoji systémů osobní dopravy na principech udržitelné mobility – 2006„, Univerzita Pardubice Cílem příspěvku je posouzení možností a mezí konkurence na české železnici. Článek je založen na důsledné aplikaci mikroekonomické teorie konkurence… »»»

Doprava ve venkovském prostoru

Článek přijatý k prezentaci na XXI. sjezdu České geografické společnosti - „Česká geografie v evropském prostoru“ 30. 8. – 2. 9. 2006, České Budějovice Tento příspěvěk informuje o nejdůležitějších výsledcích podrobných analýz dopravní dostupnosti a dopravní obslužnosti hromadnou osobní dopravou v šesti… »»»

Analýza financování železnic v České a Slovenské republice

Příspěvek přednesený na konferenci EURNEX – Žel 2006 „Towards more competitve European railway system“ na Žilinské univerzitě a publikovaný ve sborníku. Železniční doprava je nedílnou součástí hospodářství. Je spojovacím článek mezi jednotlivými účastníky hospodářského procesu, bez kterého by nemohl chod… »»»

Nákladní železniční doprava: význam pro národní hospodářství

Příspěvek publikovaný ve sborníku Dopravní fakulty Jana Pernera Univerzity Pardubice. V tomto příspěvku si zhodnotíme vývoj nákladní železniční dopravy v 90. letech 20. století a na začátku 21. století. Železniční doprava je považována za klíčový druh dopravy pro fungování národního… »»»

Jak si stojí České dráhy v evropské konkurenci

Článek publikovaný ve sborníku konference „Nové trendy v rozvoji systémů osobní dopravy na principech udržitelné mobility – 2006″, Univerzita Pardubice Cílem příspěvku je analýza srovnatelných ukazatelů týkajících se železniční dopravy v EU. Na úvod se seznámíme se základními informacemi o… »»»

Problémy železniční dopravy v historické perspektivě

Článek byl publikován v časopise Národohospodářský obzor 4/2005 Cílem tohoto článku je ukázat a srovnat problémy železniční dopravy v minulosti a dnes. Pomocí historické metody ukážu podstatu historické iluze a nebezpečí s ní spojeného při formulaci strategie soudobých reforem železnic…. »»»

Železniční doprava a regionální rozvoj v České republice – minulost či skutečnost?

Článek byl publikován v časopise Národohospodářský obzor 4/2005 Cílem tohoto příspěvku je přiblížit dílčí segment fungování železnic v prostoru, který lze označit za regionální, zamyslet se nad vlivem železniční dopravy na rozvoj regionů, a to v souvislosti s dalšími evolučními procesy, které… »»»