Doprava ve venkovském prostoru

Článek přijatý k prezentaci na XXI. sjezdu České geografické společnosti - „Česká geografie v evropském prostoru“ 30. 8. – 2. 9. 2006, České Budějovice Tento příspěvěk informuje o nejdůležitějších výsledcích podrobných analýz dopravní dostupnosti a dopravní obslužnosti hromadnou osobní dopravou v šesti… »»»

Železniční doprava a regionální rozvoj v České republice – minulost či skutečnost?

Článek byl publikován v časopise Národohospodářský obzor 4/2005 Cílem tohoto příspěvku je přiblížit dílčí segment fungování železnic v prostoru, který lze označit za regionální, zamyslet se nad vlivem železniční dopravy na rozvoj regionů, a to v souvislosti s dalšími evolučními procesy, které… »»»