Výzkumný tým

Na Ekonomicko-správní fakultě Masarykovy univerzity v Brně ve spolupráci s kolegy z Přírodovědecké fakulty MU, Fakulty sociálních věd UK a Přírodovědecké fakulty UK dlouhodobě řešíme problematiku konkurence na trhu železničních dopravních služeb z hlediska ekonomického, geografického a sociálního. V současné době podporuje Technologická agentura ČR náš projekt… »»»