Výzkumný tým

Na Ekonomicko-správní fakultě Masarykovy univerzity v Brně ve spolupráci s kolegy z Přírodovědecké fakulty MU, Fakulty sociálních věd UK a Přírodovědecké fakulty UK dlouhodobě řešíme problematiku konkurence na trhu železničních dopravních služeb z hlediska ekonomického, geografického a sociálního. V současné době podporuje Technologická agentura ČR náš projekt… »»»

Konkurenceschopnost a konkurence v železniční dopravě – možnosti a limity hospodářské politiky

Projekt na léta 2008-2010 Grantová agentura České republiky (GAČR) schválila k realizaci a finanční podpoře projekt „Konkurenceschopnost a konkurence v železniční dopravě – možnosti a limity hospodářské politiky“ pod číslem 402/08/1438 na období let 2008-2010. Podstata problému a současný stav… »»»

Železniční doprava – institucionální postavení, hospodářská politika a ekonomická teorie.

Projekt na léta 2004-2006 Grantová agentura České republiky (GAČR) schválila k realizaci a finanční podpoře projekt „Železniční doprava – institucionální postavení, hospodářská politika a ekonomická teorie“ pod číslem 402/04/2128 na období let 2004-2006. Úvod do problému Železniční doprava v historii… »»»