Rizika manažerského selhání při oddělení železniční infrastruktury od dopravce

Pod tímto názvem obhájil v roce 2013 na katedře podnikového hospodářství Ekonomicko-správní fakulty MU svoji bakalářskou práci Jiří Adamec. Bakalářská práce je zaměřena na problematiku rizik manažerského selhání při oddělení železniční infrastruktury od dopravce. První část obsahuje seznámení se základními… »»»

Ochrana životního prostředí jako politikum v sebeprezentaci železničních společností

Pod tímto názvem obhájila v roce 2013 na katedře ekonomie Ekonomicko-správní fakulty MU svoji bakalářskou práci Zora Poppová. Předmětem bakalářské práce je analýza ekologicky zaměřené prezentace vlakové dopravy železničními společnostmi a následná evaluace, zda se tato prezentace zakládá na pravdě…. »»»

Vymezování relevantního trhu a aplikace SSNIP testu v odvětví železniční dopravy

Pod tímto názvem obhájil v roce 2012 na katedře ekonomie Ekonomicko-správní fakulty MU svoji diplomovou práci Václav Rederer a získal za ni „Cenu děkana za vynikající diplomovou práci“. Vymezení relevantního trhu představuje východisko téměř každé soutěžní analýzy. Význam jeho vymezování… »»»