Rizika manažerského selhání při oddělení železniční infrastruktury od dopravce

Pod tímto názvem obhájil v roce 2013 na katedře podnikového hospodářství Ekonomicko-správní fakulty MU svoji bakalářskou práci Jiří Adamec. Bakalářská práce je zaměřena na problematiku rizik manažerského selhání při oddělení železniční infrastruktury od dopravce. První část obsahuje seznámení se základními… »»»

Ochrana životního prostředí jako politikum v sebeprezentaci železničních společností

Pod tímto názvem obhájila v roce 2013 na katedře ekonomie Ekonomicko-správní fakulty MU svoji bakalářskou práci Zora Poppová. Předmětem bakalářské práce je analýza ekologicky zaměřené prezentace vlakové dopravy železničními společnostmi a následná evaluace, zda se tato prezentace zakládá na pravdě…. »»»

VII. Seminář Telč 2012 – „Konkurence na železnici – budoucnost pro 21. století nebo destrukce sítě?“

V tradičním podzimním termínu 8. a 9. listopadu 2012 se sešly čtyři desítky akademiků a odborníků z praxe na VII. ročníku odborného diskusního semináře v Univerzitním centru Masarykovy univerzity v Telči. Třináct přednesených příspěvků a námětů do diskuse bylo zaměřeno na… »»»

Vymezování relevantního trhu a aplikace SSNIP testu v odvětví železniční dopravy

Pod tímto názvem obhájil v roce 2012 na katedře ekonomie Ekonomicko-správní fakulty MU svoji diplomovou práci Václav Rederer a získal za ni „Cenu děkana za vynikající diplomovou práci“. Vymezení relevantního trhu představuje východisko téměř každé soutěžní analýzy. Význam jeho vymezování… »»»

V. Seminář Telč 2010

V tradičním podzimním termínu jsme opět uspořádali workshop v Telči, tentokrát již pátý v pořadí. Dvoudenní pracovní setkání, prezentace příspěvků a diskuse proběhly 11. a 12. listopadu 2010. Hlavním téma Semináře 2010 bylo „Konkurence na evropských železnicích – ekonomické, právní… »»»

IV. Seminář Telč 2009

Seminář byl věnován památce Jiřího Dukáta, velkého znalce a fandy železnice, pravidelného účastníka telčských seminářů, jenž v říjnu 2009 zemřel. Jak se již stalo tradicí, proběhl na podzim opět workshop v Telči. Dvoudenní pracovní setkání, prezentace příspěvků a diskuse se… »»»

Makroekonomické aspekty hodnocení dopravních projektů z hlediska uživatele

Příspěvek přednesený na konferenci „Dopravní systémy a hodnota uživatele“ 22. října 2009 na Dopravní fakultě Jana Pernera Univerzity Pardubice a publikovaný ve sborníku. Každý dopravní projekt plní mnoho cílů, které jsou motivovány vyššími cíli zadavatele. Všechny projekty však mají společné to,… »»»

Institucionální limity intermodální konkurenceschopnosti železniční dopravy

Článek přijatý k prezentaci na 17. konferenci EURO-Žel 2009 „Increasing the Competitiveness of the European Rail System“ 3. – 4. června 2009, Žilinská univerzita, Žilina. Current reforms of a railway transport are based on vertical separation, i.e. formal as well… »»»