IX. Seminář Telč 2014 – „Standardy dopravní obslužnosti – centrální strategie vs. krajské priority“

V tradičním podzimním termínu 6. a 7. listopadu 2014 pořádáme v Univerzitním centru Masarykovy univerzity v Telči IX. ročník Semináře Telč, jehož hlavní téma bude: „Standardy dopravní obslužnosti – centrální strategie vs. krajské priority“.

Cílem semináře bude diskutovat aktuální problémy osobní železniční dopravy v souvislosti s připravovanými nabídkovými řízeními a zaváděnín principů konkurence o trh. Součástí programu bude i řízená diskuse o definici regionální dopravy v podmínkách České republiky.

Těšíme se na všechny pravidelné i nové hosty!

Seminář pořádá Katedra ekonomie Ekonomicko-správní fakulty MU v Brně ve spolupráci s Institutem mezinárodních studií Fakulty sociálních věd UK v Praze s podporou grantu Technologické agentury ČR.

Programový výbor semináře: Martin Kvizda, Tomáš Nigrin, Zdeněk Tomeš, Daniel Seidenglanz

Výstupem semináře bude tištěný recenzovaný sborník a on-line prezentace na těchto stránkách; pro přípravu textu do sborníku využijte, prosíme, tuto šablonu. Vybrané příspěvky budou nabídnuty k publikaci v časopise Národohospodářský obzor / Review of Economic Perspectives.

Vložné na seminář Kč 2 250,- zahrnuje sborník, oběd ve čtvrtek a v pátek, večerní raut ve čtvrtek a pohoštění během jednání. Částku, prosíme, uhraďte do 5. 10. 2014 prostřednictvím Obchodního centra MU - vstup zde (aplikace Obchodního centra vygeneruje platební doklad pro Vaši instituci podle Vámi zadaných údajů a požadavků).

Jednací místnost, stejně jako ubytování hostů (včetně snídaně) a obědy budou opět zajištěny v prostorách Univerzitního centra MU. Pro ubytování platí předběžná rezervace do 31. 10. 2014 – podle vlastních požadavků si, prosím, ubytování závazně rezervujte a poté uhraďte na místě sami – kontakt pro informace a rezervaci zde (při objednávce ubytování se odkažte na „železniční seminář“; všem ubytovaným v Univerzitním centru zajistíme snídaně v kavárně v přízemí Centra).

Důležité termíny:

 • zaslání abstraktů (v rozsahu do poloviny strany A4) a přihlášek k účasti na adresu kvizda@econ.muni.cz a/nebo tomes@econ.muni.cz do 7. 9. 2014 ;
 • platba vložného (Kč 2 250,-) prostřednictvím OC MU do 5. 10. 2014 ;
 • zaslání plných textů příspěvků (ve formátu Word) na adresu paleta@econ.muni.cz do 5. 10. 2014 ;
 • závazná rezervace ubytování v Univerzitním centru Telč do 31. 10. 2014 (po tomto datu již nemůžeme garantovat předběžnou rezervaci; ubytování v hotelech kdekoli v Telči je však samozřejmě možné objednat i po tomto datu).

Program semináře (ke stažení zde):

 • čtvrtek 6. 11. 2014 – místnost U9
 • 9.30 prezence účastníků (v chodbě před místností U9 v 1. patře)
 • 10.00 zahájení semináře, diskusní příspěvky
 • 12.00 oběd (jídelna v 1. patře UTC)
 • 13.30 diskusní příspěvky
 • 15.30 přestávka (kavárna v přízemí UTC)
 • 16.00 diskusní příspěvky
 • 17.30 závěr prvního dne
 • 18.00 slavnostní večer k 10. výročí založení Telčské skupiny (aula pod kostelem, UTC)
 • pátek 7. 11. 2013 – místnost U9
 • 10.00 zahájení druhého dne, řízená panelová diskuse k definici regionální dopravy
 • 12.00 závěr semináře
 • 12:30 oběd (jídelna v 1. patře UTC).

Seminář pořádáme u příležitosti 10. výročí založení interdisciplinárního výzkumného týmu „Telčská skupina“ jako součást oslav 95. výročí založení Masarykovy univerzity. V roce 2004 byl na platformě projektu Grantové agentury ČR založen interdisciplinární tým, který se později zformoval do tzv. Telčské skupiny zahrnující odborníky z několika fakult MU v Brně a UK v Praze. Jejím hlavním zaměřením je systematický výzkum  propojující ekonomii, geografii a dopravní politiku s důrazem na mezinárodní komparaci, kontextualizaci a aplikaci výsledků. Od té doby přináší každoroční diskusní Seminář Telč pořádaný v UCT MU v Telči nové vědecké poznatky a aplikovaná řešení aktuálních problémů v odvětví železniční dopravy.

Seznam účastníků semináře:

 • Marcela Benediktová – POVED s.r.o., Plzeň
 • Jiří Čáp – Dopravní fakulta Jana Pernera, Univerzita Pardubice
 • Ivo Drahotský – Dopravní fakulta Jana Pernera, Univerzita Pardubice
 • Jiří Dujka – Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, Brno
 • Martin Farbiak – KORDIS JMK, s.r.o., Brno
 • Rostislav Farkaš – Přírodovědecká fakulta, Univerzita Karlova, Praha
 • Jan Hrabáček – České dráhy, a.s. generální ředitelství, Praha
 • Jakub Chmelík – České dráhy, a.s. generální ředitelství, Praha
 • Filip Chvátal – Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, Brno
 • Monika Jandová – Ekonomicko-správní fakulta, Masarykova univerzita, Brno
 • Zdeněk Jarolím – Krajský úřad Jihomoravského kraje, Brno
 • Václav Jaroš – Přírodovědecká fakulta, Univerzita Karlova, Praha
 • Aleš Kratina – Městský úřad, Třebíč
 • Ondřej Krčál – Ekonomicko-správní fakulta, Masarykova univerzita, Brno
 • Martin Kvizda – Ekonomicko-správní fakulta, Masarykova univerzita, Brno
 • Vladimír Ľupták –Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov, Žilinská univerzita, Žilina
 • Miroslav Marada – Přírodovědecká fakulta, Univerzita Karlova, Praha
 • Karel Mikula – Přírodovědecká fakulta, Univerzita Karlova, Praha
 • Petr Mlsna – Fakulta sociálních věd, Univerzita Karlova, Praha
 • Jiří Nálevka – Arriva Transport Česká republika, Praha
 • Kateřina Nedvědová – Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, Brno
 • Tomáš Nigrin – Fakulta sociálních věd, Univerzita Karlova, Praha
 • Kamil Novák – KORDIS JMK, s.r.o., Brno
 • Tomáš Paleta –Ekonomicko-správní fakulta, Masarykova univerzita, Brno
 • Lumír Pečený –Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov, Žilinská univerzita, Žilina
 • Antonín Peltrám – Ekonomicko-správní fakulta, Masarykova univerzita, Brno
 • Jiří Pohl – Siemens, s.r.o., Praha
 • Ján Ponický – Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov, Žilinská univerzita, Žilina
 • Tomáš Pospíšil – České dráhy, a.s., generální ředitelství, Praha
 • Petr Pšenička – Správa železniční dopravní cesty, Praha
 • Václav Rederer – Ekonomicko-správní fakulta, Masarykova univerzita, Brno
 • Peter Rusko – IBM Global Business Services, Bratislava
 • Štěpán Růt – Fakulta národohospodářská, Vysoká škola ekonomická, Praha
 • Daniel Seidenglanz – Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, Brno
 • Rostislav Staněk – Ekonomicko-správní fakulta, Masarykova univerzita, Brno
 • Zdeněk Tomeš – Ekonomicko-správní fakulta, Masarykova univerzita, Brno
 • Marek Veselý – Krajský úřad Jihomoravského kraje, Brno