Využití SSNIP testu pro stanovení relevantního trhu v hromadné osobní dopravě na destinaci Praha – Vídeň

Pod tímto názvem obhájil v roce 2013 na katedře ekonomie Ekonomicko-správní fakulty MU svoji diplomovou práci Petr Pečinka.

Předmětem diplomové práce „Využití SSNIP testu pro stanovení relevantního trhu v hromadné osobní dopravě na destinaci Praha – Vídeň“ je zhodnocení možnosti aplikace SSNIP testu pro účely vymezení relevantního trhu v osobní dopravě mezi Prahou a Vídní. První část práce tvoří charakteristika obecných přístupů k problematice vymezování relevantního trhu. V druhé části je provedena praktická aplikace SSNIP testu na zvolené destinaci se zhodnocením možnosti využití vybraného postupu.