Vymezování relevantního trhu v odvětví osobní železniční dopravy – praktické možnosti a rizika

Pod tímto názvem obhájila v roce 2013 na katedře ekonomie Ekonomicko-správní fakulty MU svoji diplomovou práci Denisa Michalisková.

Předmětem diplomové práce je rozbor přístupů, které byly použity při praktickém vymezení relevantního trhu v tomto odvětví. První část práce je zaměřena na vymezení trhu obecně a charakteristiku metod, které jsou za tímto účelem využívány. V druhé části se zaměřím na praktické vymezení relevantního trhu v odvětví osobní železniční dopravy. Na případových studiích tyto postupy vysvětlím a analyzuji v kontextu možných příležitostí a rizik, které jsou s vymezováním relevantního trhu v dopravním odvětví spojeny.