Vymezení relevantního trhu v odvětví nákladní železniční dopravy na vybraných destinacích

Pod tímto názvem obhájila v roce 2013 na katedře ekonomie Ekonomicko-správní fakulty MU svoji diplomovou práci Soňa Gaszková.

Předmětem diplomové práce „Vymezení relevantního trhu v odvětví nákladní železniční dopravy na vybraných destinacích“ je analýza problematiky vymezování relevantního trhu v tomto odvětví z pohledu používaných postupů, metod a problémů s tím spojených. Cílem práce je posoudit vhodnost použití tzv. SSNIP testu pro tyto účely a následně vymezit relevantní trh na konkrétním příkladu.