Vliv liberalizace dopravních služeb na efektivitu odvětví – institucionální analýza železničního systému Velké Británie

Pod tímto názvem obhájil v roce 2013 na katedře ekonomie Ekonomicko-správní fakulty MU svoji diplomovou práci Martin Bureš.

Předmětem diplomové práce je zhodnocení výsledků liberalizačních reforem ve Velké Británii a porovnání provozní efektivity odvětví. V úvodní kapitole se práce zabývá vztahem Velké Británie a evropské dopravní politiky v oblasti železniční dopravy. Druhá kapitola shrnuje vývoj železničního odvětví ve Velké Británii od jeho počátku až po stav před privatizací. Třetí kapitola zahrnuje privatizaci britské železnice a následný vývoj a analyzuje problematické oblasti s tím spojené. Poslední čtvrtá kapitola je věnována komparaci stavu britské železnice před a po privatizaci a komparaci s dalšími evropskými železnicemi.