Vliv liberalizace dopravních služeb na efektivitu odvětví – institucionální analýza železničních systémů Německa a České republiky

Pod tímto názvem obhájil v roce 2013 na katedře ekonomie Ekonomicko-správní fakulty MU svoji diplomovou práci Josef Hromádka.

Předmětem této diplomové práce je komparativní analýza reforem železničních systémů Německa a ČR v rámci revitalizace železnic podle evropské dopravní politiky. Cílem je především zhodnotit dopady liberalizace železničních dopravních služeb na efektivitu odvětví. První část se zaměřuje na analýzu požadavků evropských směrnic a nařízení v oblasti železniční dopravy, přijímaných v rámci tzv. liberalizačních balíčků. V následující části je analyzován průběh železničních reforem s ohledem na vertikální separaci odvětví a transformaci národních železničních dopravců. Poté je analyzován a porovnáván vývoj podmínek vstupu na trh a vývoje konkurenčního prostředí. Na závěr jsou porovnány efekty liberalizace pomocí analýzy dopravních výkonů a financování.