VIII. Seminář Telč 2013 – „Regulovaná a neregulovaná konkurence na kolejích“

V tradičním podzimním termínu (7. a 8. listopadu 2013) pořádala Katedra ekonomie Ekonomicko-správní fakulty MU v Brně ve spolupráci s Institutem mezinárodních studií Fakulty sociálních věd UK v Praze s podporou grantu Technologické agentury ČR již VIII. ročník tradičního Semináře Telč v Univerzitním centru Masayrykovy univerzity v Telči, jehož hlavní téma bylo Regulovaná a neregulovaná konkurence na kolejích“. Cílem semináře bylo diskutovat aktuální problémy, které s sebou přináší otevírání trhu osobní i nákladní železniční dopravy konkurenci. Semináře se zúčastnilo 34 odborníků z akademické sféry i z praxe, kteří diskutovali problémy zaměřené na:

 • konkurenci na železnici a antimonopolní politiku;
 • pozitiva a negativa prvních let fungování open-access v osobní dopravě;
 • roli železnice a konkurence na ní v regionální dopravě;
 • zkušenosti s open access v nákladní železniční dopravě.
Programový výbor semináře:
Martin Kvizda
Tomáš Nigrin
Daniel Seidenglanz
Zdeněk Tomeš
Výstup semináře:
Výstupem semináře je tištěný recenzovaný sborník (ke stažení zde) a on-line prezentace na těchto stránkách; vybrané příspěvky budou nabídnuty k publikaci v časopise Národohospodářský obzor / Review of Economic Perspectives zařazeném do databáze SCOPUS.

Program semináře (ke stažení zde):

Seminář zahájil Martin Kvizda informací o výstupech projektu TAČR, na což hned navázal první diskusní blok zaměřený na všeobecné aspekty konkurence na železnicích. Blok otevíral Tomáš Pospíšil s příspěvkem Ekonomická analýza české železnice; situaci na Slovensku se věnovala Anna Dolinayová v prezentaci Vplyv zmeny systému spoplatnenia železničnej infraštruktúry v SR na výkony dopravcov. Ivo Drahotský otevřel diskusi k zajímavé Problematice definice a aplikace pojmu „síťový charakter drážní dopravy“ a dopolední blok uzavíral Martin Kendra prezentací Skúsenosti s konkurenciou v službách železničnej regionálnej osobnej doprave v SR. Po obědové přestávce otevíral diskusní blok věnovaný regionálním aspektům liberalizace železnic Miroslav Marada analýzou Vývoje dopravních vztahů přes krajské hranice v období 2001 – 2011, následoval Marcel Horňák s prezentací Aktuálne problémy verejnej dopravy v regióne Gemer a před přestávkou blok uzavřel Tomáš Nigrin s přehledem Příkladů subsidiarity v organizování železniční dopravy v Bavorsku a Sasku. Daniel Seidenglanz zahájil poslední čtvrteční blok prezentací Železnice ve vybraných českých a německých metropolitních regionech – význam liberalizace drážního sektoru, na téma navázal Zdeněk Tomeš aktuální problematikou liberalizace v českých podmínkách prezentací Open access v osobní železniční dopravě – shrnutí zahraničních a modelových zkušeností; podrobnou  Charakteristikou dopravní a ekonomické situace na lince Praha – Ostrava v tématu pokračoval Václav Rederer. Čtvrteční podvečerní dikusi uzavřel Jan Hrabáček s prezentací Zajištění železniční osobní dopravy z pohledu dopravce. Páteční dopolední jednací blok zahájil Antonín Peltrám přehledovou prezentací Společný trh a železnice, na kterou navázal Tomáš Paleta analýzou Evropské regulace železniční dopravy – inovace prvního a návrh čtvrtého železničního balíčku. Po krátké přestávce představil Jiří Pohl vizi Železnice na cestě od intramodální k extramodální konkurenci a celý seminář uzavřel Jozef Gašparík ne příliš optimistickou prezentací Reštrukturalizácia a konsolidácia Železničnej spoločnosti Cargo Slovakia. Každému příspěvku byla věnována nejméně patnáctiminutová diskuse, která se zpravidla přenesla i do kuloárů během přestávek a společenského večera. Seminář znovu potvrdil užitečnost a potřebnost setkání odborníků, kteří se profilují v různých oborech a působí v akademickém prostředí i v praxi, jež dohromady spojuje jeden společný zájem: společensky smysluplná a ekonomicky efektivní železniční doprava.

Seznam účastníků semináře:
  • Blanka Bakešová – Dopravní fakulta Jana Pernera, Univerzita Pardubice
  • Marcela Benediktová – POVED s.r.o., Plzeň
  • Anna Dolinayová – Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov, Žilinská univerzita, Žilina
  • Ivo Drahotský – Dopravní fakulta Jana Pernera, Univerzita Pardubice
  • Alena Finstrlová – Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, Brno
  • Jozef Gašparík – Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov, Žilinská univerzita, Žilina
  • Marcel Horňák – Prírodovedecká fakulta, Univerzita Komenského, Bratislava
  • Jan Hrabáček – České dráhy, a.s. generální ředitelství, Praha
  • Jakub Chmelík – České dráhy, a.s. generální ředitelství, Praha
  • Filip Chvátal – Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, Brno
  • Zdeněk Jarolím – Krajský úřad Jihomoravského kraje, Brno
  • Martin Kendra – Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov, Žilinská univerzita, Žilina
  • Michal Kučera – Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, Brno
  • Martin Kvizda – Ekonomicko-správní fakulta, Masarykova univerzita, Brno
  • Miroslav Marada – Přírodovědecká fakulta, Univerzita Karlova, Praha
  • Karel Mikula – Přírodovědecká fakulta, Univerzita Karlova, Praha
  • Jiří Nálevka – České dráhy, a.s. generální ředitelství, Praha
  • Kateřina Nedvědová – Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, Brno
  • Tomáš Nigrin – Fakulta sociálních věd, Univerzita Karlova, Praha
  • Antonín Peltrám – Ekonomicko-správní fakulta, Masarykova univerzita, Brno
  • Jiří Pohl – Siemens, s.r.o., Praha
  • Tomáš Pospíšil – České dráhy, a.s., generální ředitelství, Praha
  • Petr Pšenička – Správa železniční dopravní cesty, Praha
  • Václav Rederer – Ekonomicko-správní fakulta, Masarykova univerzita, Brno
  • Peter Rusko – IBM Global Business Services, Bratislava
  • Daniel Seidenglanz – Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, Brno
  • Zdeněk Tomeš – Ekonomicko-správní fakulta, Masarykova univerzita, Brno
  • Marek Veselý – Krajský úřad Jihomoravského kraje, Brno

Soubory ke stažení