Vymezování relevantního trhu a aplikace SSNIP testu v odvětví železniční dopravy

Pod tímto názvem obhájil v roce 2012 na katedře ekonomie Ekonomicko-správní fakulty MU svoji diplomovou práci Václav Rederer a získal za ni „Cenu děkana za vynikající diplomovou práci“.

Vymezení relevantního trhu představuje východisko téměř každé soutěžní analýzy. Význam jeho vymezování vyplývá z potřeby zjistit postavení konkrétních soutěžitelů na trhu pro posouzení dopadů jejich chování na trhu. Smyslem vymezení relevantních trhů je systematicky identifikovat substituty daného zboží nebo služby (z produktového i geografického hlediska) a tím určit jeho tržní sílu jejich producenta. Soutěžními úřady je za účelem vymezení relevantních trhů používán tzv. SSNIP test (Small but Significant Non-transitory Increase in Prices); podstatou testu je určení skutečných či pravděpodobných reakcí spotřebitelů a konkurentů na nevelké, avšak významné a trvalé zvýšení ceny o 5 až 10 %. Diplomová práce se v této souvislosti zabývá aplikací SSNIP testu v odvětví železniční dopravy. Jejím cílem je posouzení možností použití SSNIP testů v sektoru osobní železniční přepravy, metodou řešení je deskripce kvantitativních a kvalitativních metod, kterými lze aplikovat SSNIP test za účelem vymezení relevantního trhu, analýza jejich použití a praktická aplikace SSNIP testu na rameni Praha – Brno.

Celá práce je ke stažení v archívu závěrečných prací Masarykovy univerzity – zde.