VII. Seminář Telč 2012 – „Konkurence na železnici – budoucnost pro 21. století nebo destrukce sítě?“

V tradičním podzimním termínu 8. a 9. listopadu 2012 se sešly čtyři desítky akademiků a odborníků z praxe na VII. ročníku odborného diskusního semináře v Univerzitním centru Masarykovy univerzity v Telči. Třináct přednesených příspěvků a námětů do diskuse bylo zaměřeno na hlavní téma semináře: „Konkurence na železnici – budoucnost pro 21. století nebo destrukce sítě?“ Seminář jsme letos organizovali ve spolupráci s Institutem mezinárodních studií FSV UK Praha jako součást grantového úkolu podporovaného Technologickou agenturou České republiky – TAČR; programový výbor pracoval ve složení: Ivo Drahotský, Martin Kvizda, Tomáš Nigrin, Zdeněk Tomeš, Daniel Seidenglanz.

VII. semináře se zúčastnil dosud rekordní počet 41 akademických pracovníků a odborníků z praxe; i přes takto velký počet účastníků se nám podařilo udržet tradiční diskusní a pracovní charakter semináře (program semináře ke stažení zde). Na semináři, kterého se mimo jiné účastnili i zástupci Ministerstva dopravy ČR a Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, jsme také prezentovali dosavadní vývoj a dílčí výstupy projektu podporovaného Technologickou agenturou ČR.

Diskuse se soustředila především na problematiku paralelních osobních linek v režimu open access a v závazku veřejné služby v Německu, Česku a na Slovensku. Seminář zahajoval svojí prezentací na téma Proč ztrácejí postkomunistické železnice své tržní podíly? Zdeněk Tomeš (ESF MU), s přehledem aktuálního dění v rámci liberalizace železničního provozu Konkurence na železnici a obecné služby ve veřejném zájmu vystoupil Antonín Peltrám (ESF MU) a dopolední blok uzavírali Marcel Horňák a František Križan (PrF UK Bratislava) s velmi aktuální analýzou Vplyv súkromného prepravcu na (verejnú) železničnú dopravu: prípadová štúdia spoločnosti Regio JET na Slovensku.

Po obědě zahajovali druhý diskusní blok Martin Kvizda a Václav Rederer (ESF MU) prezentací výsledků pilotního šetření spotřebitelského chování cestujících na lince Praha – Brno Použití spotřebitelského šetření k vymezování relevantního trhu v železniční dopravě – možnosti a problémy, následovalo vystoupení Jakuba Chmelíka (MD ČR a PřF UK) Možnosti hodnocení konkurenceschopnosti dopravních módů: příklad vybraných radiálních spojení v Česku a diskusní blok uzavíral Jan Hrabáček (ČD) prezentací na téma Specifika mezinárodní dálkové dopravy.

Třetí blok, tematicky zaměřený na komparaci českého a německého dopravního trhu otevíral Daniel Seidenglanz (PřF MU) úvodní prezentací Socioekonomické důsledky změn regulačního prostředí na železnici – srovnání ČR a Německo, navázal Tomáš Nigrin (FSV UK) přehledovou prezenací Příklady diskriminačního jednání na železnici v SRN – poplatek za použití dopravní cesty a nádraží a první pracovní den uzavíral Peter Rusko s podrobnou prezentací tvorby a využití Rail Liberalization Index.

Druhý pracovní den otevřel Jaroslav Mašek (FPEDAS ŽU) příspěvkem Konkurencia na železničnom dopravnom trhu SR a jej vplyv na deľbu prepravnej práce, na kritiku nekoncepčních reforem železniční dopravy na Slovensku navázal Jozef Gašparík (FPEDAS ŽU) prezentací Objednávanie výkonov vo verejnom záujme v železničnej doprave v SR a diskusi o situaci na slovenské železnici uzavřel Daniel Michniak (SAV) prezentací Význam železničnej dopravy a dostupnosti pre rozvoj cestovného ruchu v slovensko-poľskom pohraničí. Závěrečné přednášky celého semináře se stejně jako loni ujal Jiří Pohl (Siemens Praha) a prezentací Stát a železnice otevřel diskusi, která nám spolehlivě vydrží až do příštího semináře.

Z příspěvků semináře vydala Masarykova univerzita recenzovaný sborník (ke stažení zde, na vyžádání zašleme výtisk poštou).

Partner semináře

 ohlzs

Účastníci semináře:

 • Marcela Benediktová – POVED s.r.o., Plzeň
 • Tomáš Boruta – Přírodovědecká fakulta, Ostravská univerzita
 • Milan Brouček – Protimonopolný úrad Slovenskej republiky, Bratislava
 • Jiří Čáp – Dopravní fakulta Jana Pernera, Univerzita Pardubice
 • Anna Dolinayová – Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov, Žilinská univerzita, Žilina
 • Ivo Drahotský – Dopravní fakulta Jana Pernera, Univerzita Pardubice
 • Alena Finstrlová – Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, Brno
 • Jozef Gašparík - Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov, Žilinská univerzita, Žilina
 • Marcel Horňák – Prírodovedecká fakulta, Univerzita Komenského, Bratislava
 • Jan Hrabáček – České dráhy, a.s., generální ředitelství, Praha
 • Jakub Chmelík – Ministerstvo dopravy ČR a Přírodovědecká fakulta, Univerzita Karlova, Praha
 • Filip Chvátal – Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, Brno
 • Ondřej Krčál – Ekonomicko-správní fakulta, Masarykova univerzita, Brno
 • František Križan – Prírodovedecká fakulta, Univerzita Komenského, Bratislava
 • Viktor Květoň – Přírodovědecká fakulta, Univerzita Karlova, Praha
 • Martin Kvizda – Ekonomicko-správní fakulta, Masarykova univerzita, Brno
 • Miroslav Marada – Přírodovědecká fakulta, Univerzita Karlova, Praha
 • Jaroslav Mašek – Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov, Žilinská univerzita, Žilina
 • Daniel Michniak – Geografický ústav, SAV, Bratislava
 • Petr Mlsna – Fakulta sociálních věd, Univerzita Karlova, Praha
 • Karel Mikula – Přírodovědecká fakulta, Univerzita Karlova, Praha
 • David Najdekr – Dopravní fakulta Jana Pernera, Univerzita Pardubice
 • Jiří Nálevka – České dráhy, a.s., generální ředitelství, Praha
 • Kateřina Nedvědová – Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, Brno
 • Tomáš Nigrin – Fakulta sociálních věd, Univerzita Karlova, Praha
 • Petr Novák – Dopravní fakulta Jana Pernera, Univerzita Pardubice
 • Petr Pečinka – Ekonomicko-správní fakulta, Masarykova univerzita, Brno
 • Antonín Peltrám – Ekonomicko-správní fakulta, Masarykova univerzita, Brno
 • Jan Petr – Ministerstvo dopravy ČR, Praha
 • Jiří Pohl – Siemens, s.r.o., Praha
 • Tomáš Pospíšil – České dráhy, a.s., generální ředitelství, Praha
 • Petr Pšenička – Správa železniční dopravní cesty, Praha
 • Václav Rederer – Ekonomicko-správní fakulta, Masarykova univerzita, Brno
 • Peter Rusko – IBM Global Business Services, Bratislava
 • Štěpán Růt – Národohospodářská fakulta, Vysoká škola ekonomická, Praha
 • Daniel Seidenglanz – Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, Brno
 • Jana Szekelová – Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, Brno
 • Zdeněk Tomeš – Ekonomicko-správní fakulta, Masarykova univerzita, Brno

Všechny prezentace ze semináře jsou k dispozici zde: