VI. Seminář Telč 2011

V tradičním podzimním termínu 24. a 25. listopadu 2011 jsme pořádali již 6. ročník odborného diskusního semináře „Telč 2011″; tentokrát s hlavním tématem „Regulace konkurenčního prostředí na železnici – teorie v centru a praxe v regionech„. V letošním roce se jednání semináře vrátilo do znovuotevřených prostor Univerzitního centra MU.

Semináře se zúčastnilo 29 akademických pracovníků a odborníků z praxe a – jak je již v Telči tradicí – zapojili se do bohaté formální i neformální diskuse (program semináře ke stažení zde), která se letos soustředila zejména na problémy spojené s liberalizací osobní železniční dopravy v Česku a na Slovensku. Seminář otevíral svojí prezentací na téma „Proč podnikat v osobní železniční dopravě?“ Tomáš Pospíšil (ESF MU a ČD a.s.), následovala společná prezentace Daniela Seidenglanze a Filipa Chvátala (PřF MU Brno) na téma „(De)regulace evropských železnic a aktuální vývojové trendy v osobní a nákladní dopravě“ a dopolední blok uzavíral Martin Kvizda (ESF MU) příspěvkem „Vymezování relevantního trhu v odvětví železniční dopravy“. Po obědě zahajoval druhý diskusní blok Antonín Peltrám (Praha) prezentací „Vývoj pojetí konkurence na železnici a měnící se prostředí“, následoval Zdeněk Tomeš (ESF MU Brno) s prezentací „Železniční reforma a veřejné dotace v evropských zemích“ a diskusi uzavíral Ivo Drahotský (DFJP UPA Pardubice) tématem „Dopravní politika, konkurenční prostředí a perspektivy dopravy“. Po kávě otevírala diskusi Marcela Benediktová (POVED s.r.o. Plzeň) prezentací „Možnosti uzavírání smluv o veřejných službách v přepravě cestujících na základě výběrového/nabídkového řízení“, prezentací výsledků svého výzkumu „Komparatívna analýza regulácie cien za použitie železničnej infraštruktúry v osobnej železničnej doprave v SR“ následovala Anna Dolinayová (FPEDAS ŽU Žilina) a první pracovní den uzavíral Jaroslav Mašek (FPEDAS ŽU Žilina) s příspěvkem „Vplyv vybraných regulačných nástrojov na efektivitu služieb železničnej dopravy“. Druhý jednací den přednesli svůj příspěvek Marcel Horňák a František Križan na téma Verejná doprava vs.  individuálna automobilová doprava v spojenie miest Slovenska“ a závěrečné přednášky celého semináře s tématem „Nová role a podoba železniční dopravy“ se ujal Jiří Pohl (Siemens Praha).

Z příspěvků semináře vydala Masarykova univerzita recenzovaný sborník (ke stažení zde, na vyžádání zašleme výtisk poštou).

Seznam účastníků semináře:

Matyáš Sunek – nejmladší účastník v historii seminářů (* 6.11.2011 – foto)
Marcela Benediktová – POVED s.r.o., Plzeň
Tomáš Boruta – Přírodovědecká fakulta, Ostravská fakulta, Ostrava
Stanislav Čaloud – Odbor dopravy Krajského úřadu Jihomoravského kraje, Brno
Jiří Čáp – Dopravní fakulta Jana Pernera, Univerzita Pardubice
Anna Dolinayová – Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov, Žilinská univerzita, Žilina
Ivo Drahotský – Dopravní fakulta Jana Pernera, Univerzita Pardubice
Alena Finstrlová – Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, Brno
Marcel Horňák – Prírodovedecká fakulta, Univerzita Komenského, Bratislava
Jakub Chmelík – Přírodovědecká fakulta, Univerzita Karlova, Praha
Filip Chvátal – Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, Brno
Igor Ivan – Institut geoinformatiky, VŠB-Technická univerzita, Ostrava
František Križan – Prírodovedecká fakulta, Univerzita Komenského, Bratislava
Viktor Květoň – Přírodovědecká fakulta, Univerzita Karlova, Praha
Martin Kvizda – Ekonomicko-správní fakulta, Masarykova univerzita, Brno
Martina Machálková – Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, Brno
Miroslav Marada – Přírodovědecká fakulta, Univerzita Karlova, Praha
Jaroslav Mašek – Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov, Žilinská univerzita, Žilina
Arnošt Matlafus – KPM Consult, a.s., Brno
Jiří Nálevka – České dráhy, a.s., generální ředitelství, Praha
Kateřina Nedvědová – Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, Brno
Kamil Novák – KORDIS JMK, s.r.o., Brno
Antonín Peltrám – Praha
Jiří Pohl – Siemens, s.r.o., Praha
Tomáš Pospíšil – České dráhy, a.s., generální ředitelství, Praha
Petr Pšenička – Student Agency, a.s., Brno
Daniel Seidenglanz – Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, Brno
Danuše Strnadová – Centrum dopravního výzkumu, Brno
Jana Szekelová – Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, Brno
Zdeněk Tomeš – Ekonomicko-správní fakulta, Masarykova univerzita, Brno

Prezentace, sborník a program ke stažení zde: