V. Seminář Telč 2010

V tradičním podzimním termínu jsme opět uspořádali workshop v Telči, tentokrát již pátý v pořadí. Dvoudenní pracovní setkání, prezentace příspěvků a diskuse proběhly 11. a 12. listopadu 2010.

Hlavním téma Semináře 2010 bylo „Konkurence na evropských železnicích – ekonomické, právní a regionální faktory“, témata jednotlivých bloků prezentací a moderované diskuse byla:

  • regulace a zpoplatnění dopravní cesty
  • inter- a intramodální konkurence na železnici
  • regionální faktory konkurenceschopnosti železnice

Program semináře (ke stažení zde) byl tradičně sestaven tak, aby byl ke každému tématu dostek času na diskusi (která byla tradičně bohatá…). První blok semináře zahájil Zdeněk Tomeš (ESF MU) s příspěvkem Vliv zavádění konkurence na železniční dotace v ČR, následovalo vystoupení Antonína Peltráma (IEI BIVŠ) Hospodářská soutěž na železnici v pojetí Evropské unie, na které navázal Jozef Gašparík (FPEDAS ŽU) s prezentací Teoretické zásady moderného prístupu k spoplatneniu železničnej infraštruktúry a blok uzavřel Tomáš Pospíšil (ČD) s tématem Skutečné náklady vs. poplatky za použití cesty.

Druhý blok semináře otevřel Jakub Chmelík (PřF UK) příspěvkem Konkurence dopravních módů na vybrané relaci v Česku, na něj navázali Martin Kvizda (ESF MU) a Daniel Sedenglanz (PřF MU) společnou prezentací Intermodální shift mezi leteckou a železniční dopravou a blok uzavřel Jaroslav Mašek (FPEDAS ŽU) příspěvkem Súkromní dopravcovia na železničom dopravnom trhu v SR a EÚ.

Třetí blok prezentací zahájila Marcela Benediktová (POVED) příspěvkem Konkurence na železnici v Bavorsku, pokračovali Marcel Horňák a Tomáš Pšenka (oba PrF UK) společnou prezentací Vzájomné dopravné prepojenie miest Slovenska verejnou dopravouornak_Psenka_2010 a první jednací den uzavíral společný příspěvek Tomáše Boruty (PřF OU) a Igora Ivana (IGI VŠB-TUO) Možnosti hodnocení okolí železničních stanic a jejich regenerace na příkladu Ostravy.

Druhý jednací den otavíral svým příspěvkem Limity konkurenceschopnosti konvenční regionální veřejné dopravy a perspektivy jejích překonání automatizovanými systémy přepravy osob Harald Buschbacher, prezentací pokračoval Jan Hrabáček (ČD) příspěvkem Dopravní odpor a možnosti jeho využití při posouzení modal split (metoda RWTH Aachen) a celý seminář uzavíral Jiří Schmidt (RegioJet SA) příspěvkem Open-access operátoři v Evropě – předskokani na ztuhlém železničním hřišti.

Z příspěvků semináře vydala Masarykova univerzita recenzovaný sborník (ke stažení zde, na vyžádání zašleme výtisk poštou).

Seznam účastníků semináře:

Marcela Benediktová – POVED s.r.o., Plzeň
Tomáš Boruta – Přírodovědecká fakulta, Ostravská univerzita, Ostrava
Harald Buschbacher – Wien
Stanislav Čaloud – odbor dopravy, Krajský úřad Jihomoravského kraje, Brno
Jozef Gašparík – Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov, Žilinská univerzita
Marcel Horňák – Prírodovedecká fakulta, Univerzita Komenského, Bratislava
Jan Hrabáček – České dráhy a.s., generální ředitelství, Praha
Jakub Chmelík – Přírodovědecká fakulta, Univerzita Karlova, Praha
Filip Chvátal – Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, Brno
Igor Ivan – Institut geoinformatiky, VŠB-Technická univerzita, Ostrava
František Kopecký – KPM Consult, a.s., Brno
Stanislav Kraft – Pedagogická fakulta, Jihočeská univerzita, České Budějovice
Martin Kvizda – Ekonomicko-správní fakulta, Masarykova univerzita, Brno
Iva Machalová – Dopravní podnik města Brna,a.s., Brno
Jaroslav Mašek – Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov, Žilinská univerzita
Arnošt Matlafus – KPM Consult, a.s., Brno
Katarína Mendrošová – Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov, Žilinská univerzita
Jiří Nálevka – České dráhy a.s., generální ředitelství, Praha
Antonín Peltrám – Institut pro evropskou integraci, BIVŠ, Praha
Tomáš Pospíšil – České dráhy a.s., generální ředitelství, Praha
Petr Pšenička – Ministerstvo dopravy ČR, Praha
Tomáš Pšenka – Prírodovedecká fakulta, Univerzita Komenského, Bratislava
Jiří Schmidt – RegioJet, Brno
Jan Slezák – Ekonomicko-správní fakulta, Masarykova univerzita, Brno
Daniel Seidenglanz – Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, Brno
Danuše Strnadová – Centrum dopravního výzkumu, Brno
Věra Šmejkalová – Institut pro evropskou integraci, BIVŠ, Praha
Zdeněk Tomeš – Ekonomicko-správní fakulta, Masarykova univerzita, Brno

Prezentace, program a sborník ke stažení zde: