IV. Seminář Telč 2009

Seminář byl věnován památce Jiřího Dukáta, velkého znalce a fandy železnice, pravidelného účastníka telčských seminářů, jenž v říjnu 2009 zemřel.

Jak se již stalo tradicí, proběhl na podzim opět workshop v Telči. Dvoudenní pracovní setkání, prezentace příspěvků a diskuse se uskutečnila 12. a 13. listopadu 2009. Hlavní téma semináře 2009 bylo „Ekonomické, právní a regionální faktory konkurenceschopnosti železnice“, témata jednotlivých bloků prezentací a moderované diskuse byla: regulace hospodářské soutěže na železnici; regionální aspekty konkurenceschopnosti železnice; veřejné dotace státním a soukromým železničním dopravcům; limity konkurenceschopnosti železniční dopravy.

Program semináře byl sestaven tak, aby ke každému prezentovanému tématu byl dostatek prostoru na diskusi; to se podařilo, diskuse byla velmi bohatá. První blok semináře zahájili Marcel Horňák (PrF UK) a Tomáš Pšenka (PrF UK) s tématem Priestorové rozdiely v konkurenceschopnosti vlakovej a autobusovej diaľkovej dopravy na Slovensku, následoval příspěvek Jakuba Chmelíka (PřF UK), Viktora Květoně (PřF UK) a Miroslava Marady (PřF UK) Analýza dopravních vztahů mezi krajskými městy Česka na základě nabídky a poptávky po železniční dopravě a blok uzavírala prezentace Petra Pšeničky (MD ČR) Příležitosti a hrozby regionálních železnic po roce 2010.

Ve druhém bloku prezentací vystoupil Jan Hrabáček (ČD) s tématem Konkurenceschopnost regionální železnice v systému veřejné dopravy a Jiří Schmidt (Student Agency) s tématem Zdánlivé fluktuace nákladové ceny železniční dopravy v režimu závazku veřejné služby na českém dopravním trhu.

Ve třetím bloku vystoupila Marcela Benediktová (ÚPK) s prezentací Řízení na výběr dopravce pro provoz regionálních vlaků v Plzeňském kraji a čtvrteční jednání uzavřel příspěvek Daniela Seidenglanze (PřF MU) Konkurenceschopnost železniční a letecké dopravy.

Čtvrtý, páteční, diskusní blok zahajoval Robert Neruda (ÚOHS) s prezentací Zavádění a ochrana konkurence na železničním trhu, následoval Antonín Peltrám (IEI BIVŠ) s prezentací Meze environmentální efektivnosti železnice a jejich vliv na finance a státní pomoc a jednání uzavřelal prezenate Tomáše Pospíšila (ČD) a Tomáše Otáhala (NC) The Myth of Unbundling the Railways in the Czech Republic.

.

Účastníci semináře:

 • Marcela Benediktová – oddělení veřejné dopravy, Krajský úřad Plzeňského kraje, Plzeň
 • Tomáš Boruta – Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje, Přírodovědecká fakulta Ostravské univerzity, Ostrava
 • Ivo Drahotský – Katedra dopravního managementu, marketingu a logistiky, Dopravní fakulta Jana Pernera Univerzity Pardubice
 • Magda Duchečková, Institut pro evropskou integraci, BIVŠ, Praha
 • Blanka Hanslianová – Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, Brno
 • Petra Hodinářová – Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, Brno
 • Marcel Horňák – Katedra humánnej geografie a demogeografie, Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského, Bratislava
 • Jan Hrabáček – České dráhy a.s. generální ředitelství, Praha
 • Jakub Chmelík – Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje, Přírodovědecká fakulty Univerzity Karlovy, Praha
 • Stanislav Kraft – Pedagogická fakulta Jihočeské univerzity, České Budějovice
 • Viktor Květoň – Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje, Přírodovědecká fakulty Univerzity Karlovy, Praha
 • Martin Kvizda – Katedra ekonomie, Ekonomicko-správní fakulta Masarykovy univerzity, Brno
 • Iva Machalová – Odbor územního plánování a rozvoje, Magistrát města Brna
 • Miroslav Marada – Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje, Přírodovědecká fakulty Univerzity Karlovy, Praha
 • Robert Neruda – 1. místopředseda, Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, Brno
 • Martin Orgoník – Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, Brno
 • Tomáš Otáhal – Newton College, Brno
 • Lukáš Pejchal – Ekonomicko-správní fakulta Masarykovy univerzity, Brno
 • Antonín Peltrám – Institut pro evropskou integraci, BIVŠ, Praha
 • Tomáš Pospíšil – České dráhy a.s. generální ředitelství, Praha
 • Petr Pšenička – Ministerstvo dopravy ČR, Praha
 • Tomáš Pšenka – Katedra humánnej geografie a demogeografie, Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského, Bratislava
 • Jiří Schmidt – obchodní ředitel – železniční doprava, Student Agency, Brno
 • Daniel Seidenglanz – Geografický ústav, Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity, Brno
 • Jindřiška Šedová – Katedra práva, Ekonomicko-správní fakulta Masarykovy univerzity, Brno
 • Zdeněk Tomeš – Katedra ekonomie, Ekonomicko-správní fakulta Masarykovy univerzity, Brno

Zde si můžete stáhnout Sborník příspěvků a jednotlivé prezentace: