III. Seminář Telč 2008

V roce 2008 jsme se vrátili k tradici diskusních seminářů v univerzitním centru v Telči – nejen proto, že je náš projekt opět podporován z fondu GAČR, ale především proto, že se stále jedná o velmi aktuální téma. 13. a 14. listopadu 2008 tak proběhl 3. ročník workshopu Seminář Telč 2008. Program semináře jsme opět přizpůsobili multidisciplinárnímu pojetí našeho projektu a pozvali jsme odborníky z akademických kruhů i z praxe k moderované diskusi.

Hlavní téma semináře bylo: Konkurenceschopnost a konkurence v železniční dopravě – ekonomické a regionální aspekty regulace konkurenčního prostředí . Vyhlášená témata pro jednotlivé diskusní bloky semináře:

 1. ekonomické, technické a regionální faktory intermodální konkurenceschopnosti železnice;
 2. ekonomické, technické a regionální faktory intramodální konkurence na železnici;
 3. náklady a přínosy vlastnického oddělení infrastruktury (unbundling) regulace intenzity konkurence;
 4. mikroekonomie konkurence v síťových odvětvích;
 5. regionální a technická specifika dopravní infrastruktury role regulátora sítě.

V prvním bloku vystoupil Martin Kvizda s příspěvkem „Unbundling a konkurence na železnici“, dále Zdeněk Tomeš s příspěvkem „Vývoj konkurence a regulace na britských železnicích“, dále Tomáš Pospíšil s příspěvkem „Případová studie české železnice jako aplikace teorie firmy pod měkkým rozpočtovým omezením“ a blok uzavíral příspěvek Jiřího Dukáta „Vybrané problémy konkurenceschopnosti v osobní železniční dopravě“. Po každé prezentaci následovala moderovaná diskuse – jak se ukázalo většinou příliš krátká, než abychom stihli prodiskutovat všechny dotazy a připomínky…

Druhý blok po pracovním obědě zahájil Antonín Peltrám s příspěvkem „Mýty a realita environmentálně optimální dělby práce v dopravě“, následovala prezentace Ivo Drahotského „Perspektivy a vývoj železniční dopravy“ a blok uzavíral Daniel Seidenglanz s tématem „Konkurenceschopnost osobní železniční dopravy ve srovnání s ostatními druhy dopravy v Evropě a v ČR“.

Třetí blok otevíral Tomáš Pšenka s příspěvkem „Technické parametre železničnej siete verzus poplatky za použitie dopravnej cesty na sieti Železníc Slovenskej republiky“, následoval Martin Hrivnák s prezentací „Dopravná infraštruktúra v zajatí štátneho plánovania“ a blok i celý první den uzavíral Jozef Gašparík s prezentací „Pridelovanie kapacity železničnej infraštruktúry v kontexte harmonizácie železničného trhu“.

Druhý jednací den otevíral Stanislav Kraft s prezentací „Prostorová analýza konkurenceschopnosti železniční dopravy v České republice“, následovali Viktor Květoň a Miroslav Marada s příspěvkem „Změny dopravních vztahů mezi krajskými městy v letech 2001-2008 na příkladu veřejné hromadné dopravy“, dále Marcel Horňák s prezentací „Význam dopravnej polohy v procese koncentrácie obyvateľstva v Slovenskej republike“ a blok i celý seminář uzavíral Petr Pšenička s prezentací „Konkurenceschopnost systému dálkové vs. regionální železniční dopravy v Česku“.

Seznam všech účastníků semináře:

 • Tomáš Boruta – Přírodovědecká fakulta Ostravské univerzity
 • Jiří Čáp – Dopravní fakulta Jana Pernera Univerzity Pardubice
 • Martina Červenková – Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity, Brno
 • Ivo Drahotský – Dopravní fakulta Jana Pernera Univerzity Pardubice
 • Jiří Dukát – emeritní manager ČD, Brno
 • Jozef Gašparík – Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov Žilinskej univerzity
 • Marcel Horňák – Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského, Bratislava
 • Martin Hrivňák – Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov Žilinskej univerzity
 • Stanislav Kraft – Pedagogická fakulta Jihočeské univerzity, České Budějovice
 • Josef Kunc – Ekonomicko-správní fakulta Masarykovy univerzity, Brno
 • Viktor Květoň – Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy, Praha
 • Martin Kvizda – Ekonomicko-správní fakulta Masarykovy univerzity, Brno
 • Miroslav Marada – Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy, Praha
 • Petra Ondráčková – Ekonomicko-správní fakulta Masarykovy univerzity, Brno
 • Antonín Peltrám – Bankovní institut VŠ, Institut pro evropskou integraci, Praha
 • Tomáš Pospíšil – Jacobs Consultancy spol. s r. o., Praha
 • Petr Pšenička – Ministerstvo dopravy ČR, Praha
 • Tomáš Pšenka – Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského, Bratislava
 • Daniel Seidenglanz – Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity, Brno
 • Zdeněk Tomeš – Ekonomicko-správní fakulta Masarykovy univerzity, Brno

Většina přednesených příspěvků byla publikována v recenzovaném sborníku, který je k dispozici ke stažení spolu s ppt prezentacemi jednotlivých účastníků workshopu: