Počátky průmyslu a železnice na Moravě a ve Slezsku – historické aspekty vývoje

Článek publikovaný v časopise Národohospodářský obzor 4/2006

Úvod

Morava a Slezsko, jak je známe v současných hranicích, byly do roku 1918, podobně jako řada dalších „provincií“ nedílnou součástí Rakouska–Uherska. Přestože koncem první poloviny 19. století představovaly pouze asi 5 % rozlohy rakouského soustátí a 6 % počtu jeho obyvatelstva, od počátku tohoto století rostl jejich hospodářský význam (Hlavačka, M., 1990).

S Čechami a Dolním Rakouskem tvořily Morava a Slezsko ekonomickou základnu monarchie. Podle úředních statistik čítalo civilní obyvatelstvo podle sčítání lidu z 31.10. 1857 na Moravě 1,868 mil. a ve Slezsku 444 tis. obyvatel. Počet obyvatelstva však během celého 19. století poměrně prudce stoupal, takže v roce 1869 při prvním moderním oficiálně uznávaném sčítání lidu měla Morava již znatelně přes dva milióny obyvatel a Slezsko kolem půl miliónu.

Závěr

Severní dráha císaře Ferdinanda a její odbočka do Brna nebyla zdaleka jedinou, která na Moravě a ve Slezsku v tomto pionýrském období výstavby železnic vznikla. Naopak, stala se první vlaštovkou a ve svém důsledku v pokračování hlavní linie z Přerova směrem na Olomouc (23 km) páteřní trasou celé železniční sítě na Moravě a ve Slezsku. Další tratě na sebe nenechaly dlouho čekat a napojení se v brzké době mělo dočkat především hlavní město českých zemí – Praha. Výstavba železniční sítě a s ní spojený rozvoj průmyslové výroby resp. zvyšující se význam měst a městského obyvatelstva byly u nás teprve v počátcích.

Summary

Industrial production in Moravia has have a long history and tradition. Original concentration of manufactorial and factory production was based particularly in Moravian/Silesian – Prussian borderland and in Brno and its surroundings. Together with coal mining development and related production (metallurgy and metal works) the Ostrava region experienced intensive development, which was an exception to a certain extent, since centre of industrial development relocated during the 19th century, in a large degree thanks to developing railway infrastructure inland into newly established industrial centers. Just Brno, as a one of the most industrial cities of the whole former Austria, was in 1839 connected to locomotive railway and industrialization and urbanization of Moravia and Silesia was set off.

Celý text ke stažení zde: Pocatky_prumyslu