II. Seminář Telč 2006

Vzhledem k úspěchu prvního semináře v Telči v roce 2005 a také proto, že v roce 2006 skončila institucionalizovaná podpora našeho prvního projektu ze strany GAČRu, uspořádali jsme 9. listopadu 2006 2. ročník workshopu – Seminář Telč 2006Program semináře jsme po zkušenostech z prvního ročníku upravili a vytvořili jsme pět diskusních bloků.

V prvním bloku vystoupil Zdeněk Tomeš s příspěvkem „Konkurence na železnici“, dále Martin Kvizda s příspěvkem „Historická podmíněnost konkurenceschopnosti české železniční sítě“ a blok uzavíral příspěvek Jiřího Čápa „Konkurenční pozice železniční dopravy“. Po každém bloku následovala diskuse k jednotlivým prezentacím i celkově k tématu bloku. Druhý blok zahájil Daniel Seidenglanz s příspěvkem „Evropská dopravní politika – kritika a geografické hodnocení“, následovala aktuální prezentace Antonína Peltráma „Přehodnocení Bílé knihy dopravní politiky a česká doprava“ a blok uzavíral František Vichta s tématem „Strategie podpory dopravní obsluhy území“. Po diskusi a pracovním obědě otevíral třetí blok Ivo Drahotský s příspěvkem „Kalkulace ekologičnosti jednotlivých druhů dopravy“ a následoval Stanislav Kutáček s prezentací „Externality – fakta, politiky a realita“. V rámci čtvrtého bloku vystoupil Miroslav Marada s prezentací „Železniční doprava jako faktor regionálního rozvoje“ a Marcel Horňák s prezentací „Pozícia železničnej dopravy na Slovensku – stagnácia alebo úpadok?“. Poslední pátý blok byl zaměřen do budoucnosti a své příspěvky přednesli Jiří Dukát „Budoucnost vysokorychlostní železnice na Moravě“ a Tomáš Pospíšil „Prognóza vývoje železniční dopravy 2006-2010″.

Všechny přednesené příspěvky byly publikovány v časopise Národohospodářský obzor číslo 4/2006.

Prezentace jednotlivých účastníků jsou ke stažení zde: