Ekonomické dějiny železniční sítě České republiky – mýty, omyly a iluze v hospodářské politice a path dependence železných drah

Dílčí studie projektu GA ČR vydaná na Masarykově univerzitě v roce 2006

Ve srovnání se zbytkem Evropy prošel vznik železniční sítě na území dnešní České republiky velmi rozmanitým vývojem, přičemž tato rozmanitost měla zcela zásadní vliv na efektivnost provozu v době vzniku i dnes. Tento text si klade za cíl ukázat, že železniční dopravní síť v České republice vznikala v situaci, která pouze v některých případech konvenovala s předpokladem ekonomicky efektivního provozu, a tedy, že je iluzorní se domnívat, že privatizace a liberalizace železničních dopravních služeb bude do budoucna znamenat jejich udržení nebo obnovení v rozsahu a v kvalitě, jak předpokládají koncepce revitalizace železnic.

Ústřední ideou je v podstatě aplikace principu „path dependence“ na železniční dopravu pod heslem „history matters“, tak jak s tímto principem pracují např. Puffert (2002), David (1993), nebo Arthur (1994). Způsob použití metodiky path dependence v kontextu této studie a z toho plynoucí závěry odpovídají i přístupu Liebowitze a Margolise (1995), kteří jinak obecné užití historické metody kritizují. Další ideou je rovněž obecný předpoklad, že ekonomické výsledky železničního provozu jsou silně ovlivněny tvarem a charakteristikou dopravní sítě (např. Wetzel – Growitsch 2006, s. 7 a 11), a empirické poznání, že tratě vybudované s největším objemem subvencí jsou provozně nejméně efektivní (Gathon – Pastieau 1995 a Campos – Cantos 2000, s. 233). Výstupy studie jsou mimo jiné analytické kartogramy, při jejichž konstrukci jsem se inspiroval pracemi L. Sieberta (např. Siebert 2004).

Postup řešení v této studii je takový: nejprve popíšu zvolenou metodiku a vysvětlím ekonomické souvislosti problému; dále nadefinuji osm základních archetypů vzniku jednotlivých železničních tratí na území České republiky v kontextu hospodářské a politické reality; na základě těchto zjištění poté graficky a číselně analyzuji českou železniční dopravní síť a formuluji závěr. Smyslem této analýzy není zpochybnění procesu revitalizace železnic (zejména ne konceptu liberalizace a privatizace dopravních služeb!), ale postavení uvedených předpokladů na reálný základ. Odtud by také měl vzejít podnět ke zreálnění cílů a předpokládaných výsledků revitalizace železnic v Česku a k přehodnocení předpokládaných (a nebo v současné době spíše tušených) nákladů tohoto procesu. Ambicí tohoto textu je obohatit současnou ekonomickou debatu o stavu a budoucnosti železniční dopravy v Česku o historický kontext a vyvrátit některé tradované omyly a klišé, která zkreslují ekonomické analýzy i politická rozhodování.

Celý text ke stažení zde: Kvizda_studie_2006