IX. Seminář Telč 2014 – „Standardy dopravní obslužnosti – centrální strategie vs. krajské priority“

Doporučujeme

V tradičním podzimním termínu 6. a 7. listopadu 2014 pořádáme v Univerzitním centru Masarykovy univerzity v Telči IX. ročník Semináře Telč, jehož hlavní téma bude: „Standardy dopravní obslužnosti – centrální strategie vs. krajské priority“. Cílem semináře bude diskutovat aktuální problémy… »»»

Výzkumný tým

Na Ekonomicko-správní fakultě Masarykovy univerzity v Brně ve spolupráci s kolegy z Přírodovědecké fakulty MU, Fakulty sociálních věd UK a Přírodovědecké fakulty UK dlouhodobě řešíme problematiku konkurence na trhu železničních dopravních služeb z hlediska ekonomického, geografického a sociálního. V současné době podporuje Technologická agentura ČR náš projekt… »»»

VIII. Seminář Telč 2013 – „Regulovaná a neregulovaná konkurence na kolejích“

V tradičním podzimním termínu (7. a 8. listopadu 2013) pořádala Katedra ekonomie Ekonomicko-správní fakulty MU v Brně ve spolupráci s Institutem mezinárodních studií Fakulty sociálních věd UK v Praze s podporou grantu Technologické agentury ČR již VIII. ročník tradičního Semináře… »»»